Hattat Mustafa bin Abdullah Katip Çelebi 

Hattat Mustafa bin Abdullah Katip Çelebi Hattat Mustafa bin Abdullah Katip Çelebi  İstanbul’ludur. H.1017 yılında doğmuş ve H.1067 yılında vefat etmiştir.Osmanlı döneminin en meşhur kitaplarından Kitab-ı Cihannuma’nın yazarıdır. Katip Çelebi 2 kez Kitab-ı Cihannümayı yazmaya başlamışsa da her ikiside yarım kalmıştır.H.1732 yılında İbrahim Müteferrika tarafından basılan kitabın ne kadarının Katip Çelebi tarafından yazıldığı ne kadarının…