Hattat Abdullah Kırımi

Hattat Abdullah Kırımi Hattat Abdullah Kırımi Kırım’dan geldi. Mustafa Dede’nin oğlu Derviş Mehmet’ten sülüs ve nesih hattı öğrenerek icazet aldı. Adı Kanuni Sultan Süleyman döneminde parladı. Yeni bir yazı tarzı icat etmek istedi. Sülüs yazıda Ahmad Şah Tayyib’in tarzına benzer bir yol benimsedi. Nesih yazıda sin harfinin dişlerini keskin  ve yüksek yapıyordu. Fakat sonunda başarılı…