Hattat Ahmed Hamid Dede Nazifzade

Hattat Ahmed Hamid Dede Nazifzade Hattat Ahmed Hamid Dede Nazifzade 1165 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şiirlerinde Hamid mahlasını kullanırdı. Hacı ağandan Nazif Efendinin  oğludur.1187 yılında kethüda kalemine memur olmuş bazı mühim vazifeler de bulunduktan sonra Galata Mevlevihane’si şeyhi meşhur şair Galip Dede’ye bağlanarak memuriyet hayatından uzaklaşmış, Yeniköy’deki yalısında inzivaya çekilmiştir. Gayet güzel talik yazarmış. Galata Mevlevihane’sinde…