Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi

Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi ,Mevlevi hattatlarımız dandır. Mehmed Şefik Efendinin şakirdidir.Fakat eserlerinden anladığımız kadarıyla bir başka hocadan talik dersleri almış olma ihtimali vardır. H.1284 tarihli bir levhası Divan Edebiyatı müzesinde 358 numarada kayıtlıdır. Mehmed Mecdi Efendi tarafından H.1278 yılında intihsa edilen “TACİZDE RİSALESİ”,Şam’da “Sülüs yazısı yazma Rehberi” adıyla taş…