Hattat İsmail Nefeszade

Hattat ismail nefeszade Hattat ismail nefeszade İstanbulludur; Nefeszâde olarak bilinir. “Gülzâr-ı Savâb” müellifi Nefeszâde Seyyid İbrahim Efendi’nin akrabasıdır. Sülüs ve nesih yazıyı Halid Erzurûmîden meşk etmiştir. Halid Erzurûmî, Suyolcuzade’den icazet aldıktan sonra onu tekrar Elif-Be’den meşke başlatıp Şeyh Hamdullah tarzını öğreten kişidir. Şeyh Hamdullah vadisinde rakipsiz olduğu bilinmektedir. H. 1090/1679 tarihinde vefat etmiştir. (Bkz. Tuhfe-i…