Mustafa Rakım Efendi

Mustafa Rakım Efendi Mustafa Rakım Efendi Hayatı hakkında sınırlı bilgilere sahip olduğumuz Mustafa Rakım Efendi, bugün Ordu İli’ne bağlı Ünye İlçesi’nde 1171/1758 yılında dünyaya geldi. Babası Mehmed Kaptan’dır. İlköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, tahsilini ilerletmek maksadıyla İstanbul’a geldi, İstanbul’a kaç yaşında geldiği belli değildir. İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi…

Hattat Hafız Yusuf

Hattat Hafız Yusuf Hattat Hafız Yusuf Hafız olduktan sonra hüsn-ü hatta heves edip, İbrahim Rodosi’den icazet aldı. Hattın inceliklerini Hoca Rasim Efendi’den öğrendi. İbrahim Daimi, Galata Sarayı’ndan ayrıldıktan sonra yerine Hafız Yusuf tayin edildi. 1786 yılında vefat etti. Hattat Hafız Yusuf İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski…

Mehmed Esad Yesari Efendi

Mehmed Esad Yesari Efendi Mehmed Esad Yesari Efendi Mehmed Esad Yesari Efendi, selefleri olan, hat sanatının ustalarından, Şeyh Hamdullah, Süleymaniye camiindeki yazılarını hayranlıkla temaşa ettiğimiz Şemseddin Karahisâri ve 17. asrın en büyük Hattatı Hafız Osman Efendiler gibi hat sanatına yenilik getirmiştir. Osmanlı sanatkârları belli başlı hat nevileri olan; Kûfî, Muhakkak, Reyhani, Nesih, Celî Sülüs, Tevkî,…

Hattat Ebubekir Raşid

Hattat Ebubekir Raşid Hattat Ebubekir Raşid Konyalı Kazazede Seyid Ahmet Efendi’den Hüsnühat dersi aldı. Sülüs ve nesihi Hüseyin Habil’den öğrenerek icazet aldı. Birçok öğrenci yetiştirdi. Ebubekir Raşid’in Nuruosmaniye Camiinde bir odası vardı. 1782 yılında vefat etti. İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli değildir. Aynı…

Hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim

Hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim Hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim 1687 yılında dünyaya geldi. İlk derslerini babası Yusuf Efendi’den, daha sonra saray hocası Yedi Kuleli Seyyid Abdullah Efendi’den meşk ederek, altı çeşit yazıdan icazet aldı. Sadrazam Şehit Ali Paşa tarafından, Galata’da açılan Saray-ı Hümayun’un meşk hocalığına tayin edildi. 1737’de yeni talik hocası Mustafa Efendi’den boşalan saray hat…

Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan

Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan (ö.1157 / 1744), İstanbul’a geldikten sonra Zindankapısı’nda habbâl, yani ipçi olarak geçimini temin ettiğinden Hablî yahut İpçi Hüseyin adıyla bilinir. İkinci Derviş Ali’nin talebesidir. Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli…

Hattat Mehmed İmamzade

Hattat Mehmed İmamzade Hattat Mehmed İmamzade Babası Beşiktaş’da imam olduğu için İmamzade derlerdi. Sülüs ve nesih yazıyı Tophane’deki Aralık İmam’ından öğrendi ve Aralık ayında icazet aldı. 1751 yılında vefat etti. Hattat Mehmed İmamzade İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli değildir. Aynı zamanda nadir bulunması ve…

Hattat Şekerzade Mehmed

Hattat Şekerzade Mehmed Hattat Şekerzade Mehmed Manisalı Mehmed’in babası şeker satıcısı olduğu için “Şekercizade” diye anılırdı. Yazılarında adını “Şekerzade” diye yazardı. İbrahim Kırımi’den sülüs ve nesih yazıyı öğrendi. İcazetini İmrahor Camii imamı Yedikuleli Seyyid Abdullah’dan aldı. Padisah tarafından Şeyh Hamdullah’ın yazdığı Kur’an’ın tıpkısını yazmak üzere Medine’ye gönderildi. Dönüşünde Kur’an’ı tezhipleterek Sultan l.Mahmud’a hediye etti. Hat…

Hattat İbrahim Kürtzade

Hattat İbrahim Kürtzade Hattat İbrahim Kürtzade Kürtzade Hafız Efendi diye anılırdı. Sultan Orhan Camii’nin hatibi ve babası gibi Ulu Cami’nın imamıydı. Hafız Osman Efendi’den sülüs ve nesih yazıyı öğrendi. Yazının altı çeşidinde olduğu gibi celi ve hurda yazıda da ustaydı. 1733 yılında vefat etti. Hattat İbrahim Kürtzade Hattat İbrahim Kürtzade İletişim & WhatsApp +90 532 235…

Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah

Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah H.1081 (1670) yılında İstanbul’un Yedikule semtinde doğdu. Soyu Hz. Muhammed (S.A.V.)’e dayandığı için imzalarında seyyidliğini zikrederdi. Bir diğer adı da Emir’dir. 17 yaşında iken Hafız Osman’dan aklam-ı sitteyi meşk etmeye başladı. 40 ay gibi kısa sürede icazet aldı. İmrahor Camii imamet vazifesini ömrünün sonuna dek sürdürdü. Mushaf,…