Antika Berat Alanlar

Antika Berat Alanlar olarak şunu da belirtmeliyiz bir yerlerde çok uzun süreler iyi korunmadan saklanmaları veya kullanılmamaları hem inancımız gereği, hem de kitabın anlam ve önemi bakımından doğru bir davranış değildir. Bu tarz antika beratınız var ise bunları değerlendirme yoluna gitmek sizin için en yapılması gerekendir. Antika Berat Alanlar

Antika Berat sözlük anlamı yazılı kağıt, mektup anlamlarına gelen berat, bir tarih terimi olarak ise Osmanlı Devletinde bazı memuriyetlere tayin edilenlere, görevlerini ve yetkilerini belirten, padişahın tuğrasını taşıyan ve tayin emirlerini ihtiva eden belgelere denir Bir beratta, verilen görevin cinsi, yeri, geliri veya maaşı, verilenin ismi, niçin verildiği ve kendisinden ne istenildiği, kumandanlık, serdarlık veya diğer bir görev tevcihi için ise berat sahibinin salahiyet derecesi de belirtiliyor.

Beratlar, tımar, iltizam, muafiyet, mukataa, malikane ve imtiyaz beratları; beylerbeylik, nişancılık, defterdarlık, vezirlik gibi memuriyetlerin beratları; imamet, hitabet ve tababete mezuniyeti beratları gibi konularına göre isimlendirilir. Bu arada, Osmanlı Devleti’nde padişahlar değiştikçe bütün beratlar değiştirilerek, yeni padişahın tuğrası ile yeni beratlar verilirdi.

Eski Berat Nasıl Alınır?

Antikahane  objenin görülmesine ve objeye değer katan kriterlerin tespitinde uzman bir şirkettir. Antika alan / satan şirketimizle iletişime geçerek sahibi olduğu veya almak istediği ürünle ilgili bilgi alabilir. Hizmetlerimiz tamamen yasaldır. Tarihi eser ve diğer yasadışı ürün alım ve satımı yapılmaz.

Eski Berat yapılan ön değerlendirme sonrası Eski Osmanlı Berat alanlar olarak ekspertizimiz objeyi yerinde görmek için verilen adrese gelebilir. Yapılan değerlendirme sonucu objenin Osmanlı Berat alanlar için bir değeri olduğu anlaşıldığı takdirde alım / satım için gerekli teklif verilir.

Antika Berat Alan Yerler

Antika Berat Alan Yerler Firmamız; Antika Eski Berat yapılan ön değerlendirme sonrası Eski Osmanlı Berat alanlar olarak ekspertizimiz objeyi yerinde görmek için verilen adrese gelebilir. Yapılan değerlendirme sonucu objenin Osmanlı Berat alanlar için bir değeri olduğu anlaşıldığı takdirde alım / satım için gerekli teklif verilir. Antika Berat Alan Yerler

Bir antika değeri taşıması için yaşlı olması gerektiği gibi tarihi eser özelliği taşıyanlar arasında da fark vardır. Halk arasında alım satımı yasal olarak yapılabildiği gibi tarihi eserlerin alım satımının yapılması bazı kanunlara bağlıdır. Firmamız eski ve antika değeri taşıyan antikaları alan ve eski ve antika değeri taşıyan antikaları satan bir şirkettir.

Antika Berat Nedir?

Eski Osmanlı Berat Alanlar olarak, maddi değeri olan tüm eski, sanatsal değeri bulunan ve az bulunan ürünlere verilen bir tanımdır. Ürünün antika olması belirli şartlara bağlıdır;

  • Ürünün yapımı / yazıldığı zaman
  • Ürünün ustası / yazarının bilinirliği
  • Ürünün üzerinde bulunan deformelerin miktarı
  • Ürünün ünlü bir kişiye veya tarihsel bir döneme ait olması
  • Ürünün ender bulunur bir eşya olması

Bu ve diğer özelliklerle Antika Berat Alanlar değeri belirlenir. Bir antika Antika Berat  Alanlar değeri taşıması için yaşlı olması gerektiği gibi tarihi eser özelliği taşıyanlar arasında da fark vardır. Halk arasında alım satımı yasal olarak yapılabildiği gibi tarihi eserlerin alım satımının yapılması bazı kanunlara bağlıdır. Firmamız eski ve antika değeri taşıyan antikaları alan ve eski ve antika değeri taşıyan antikaları satan bir şirkettir.

Berat Ekspertiz

Beratları Bir adı da nişan olan ve ilk devirlerde biti ve misal de denilen berat, bir memuriyete tayin, bir gelirden tahsis, bir şeyin kullanılma hakkı, bir imtiyaz veya muafiyetin verildiğini gösteren ve padişahın tuğrasını taşıyan belge olup ancak tuğranın sahibi olan padişahın saltanatı süresince geçerliydi. Beratın yeni tahta çıkan padişah zamanında da geçerliliğini koruyabilmesi için “tecdid” olduğu belirtilen yenisi verilirdi.

İletişim & WhatsApp

+90 532 235 30 74