Hattat Sultan III.Ahmed

Hattat Sultan III.Ahmed Hattat Sultan III.Ahmed, Osmanlı imparatorluğunda garplılaşma hareketlerinin başladığı devirde tahta geçen III.Ahmet, güzel sanatlarla ilgilenen bir padişahtır. Edebiyat ve bilhassa hat saatı üzerine çalışmış, devrinin ünlü hattatı Hafız Osman dan ders ve icazet almıştır. Zamanında güzel sanatlar ile uğraşan birçok kimseyi korumuştur. Bunlar arasında 17.yüzyıl Turk hat sanatının tanınmış simalarından Yedikuleli Abdullah…