Hattat Sultan III.Ahmed

Hattat Sultan III.Ahmed, Osmanlı imparatorluğunda garplılaşma hareketlerinin başladığı devirde tahta geçen III.Ahmet, güzel sanatlarla ilgilenen bir padişahtır. Edebiyat ve bilhassa hat saatı üzerine çalışmış, devrinin ünlü hattatı Hafız Osman dan ders ve icazet almıştır. Zamanında güzel sanatlar ile uğraşan birçok kimseyi korumuştur. Bunlar arasında 17.yüzyıl Turk hat sanatının tanınmış simalarından Yedikuleli Abdullah Efendi ile Hoca Mehmet Rasim Efendi sayılabilir. Nesih ,sülüs ve Celi hat üzerinde çalışan III.Ahmet, yazılarına çok itina göstermiş, onları zamanın tanınmış müzehhiplerine tezhip ettirerek bir kat daha kıymetlendirmiştir. Üsküdar’a annesi Gülnuş Sultan adına inşaa ettirdiği Yeni valide camiine altın yaldızlı Celi hat ile “El cennetü tahkel akdamil ümmehat” cennet kadınların ayağının altındadır ve “Resül hikmeti mahafetullah” Hikmetin başı Allahın korkusudur. Hadislerini yazıp müzehhip Tozkondurmaz Mustafa Ağaya altınla işlettirmiş tir. Bu levhalar halen caminin ana mekanında bulunuyor.Ayrıca küçük boyda bir levhası da Üsküdar Ayazma Cami-indedir. Topkapı sarayında Mukaddes emanetlerinin muhafaza edildiği Hırka- i Saadet  dairesi kapısı üzerindeki besmelede III.Ahmet imzasını taşır. Sultan Ahmet ve Üsküdar meydanlarındaki III.Ahmet çeşmelerinin yazıları üzerinde çalışan bu padişah, birkaç kuran da yazmıştır. Nesih hat ile yazdığı bu kuranlardan birini, Kocamustafa paşa şeyhi Nureddin Efendiye öbürüünü de Hafızpaşa Camii imamı Veliyuddin Efendiye hediye etmiştir. Ayrıca yazdğı iki kuranı da Medine’ye göndermiştir. Hattı Hümayunları da hat ve Tezhip sanatı bakımından çok değer ifade eden III.Ahmet ‘in kendi çektiği tuğralar albümü de Topkapı sarayında bulunmaktadır.

 

Şevket Rado Türk Hattatları