Hattatlar | Bu sayfalarımızda hat sanatının doğuşundan itibaren önemli köşe taşları olan hattatların hayat hikayelerini bulabilirsiniz. Hattatlarımız Hat Yazarları, İslam dönemi, Osmanlı döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgiler.

Hattat Ebubekir Raşid

Hattat Ebubekir Raşid Hattat Ebubekir Raşid Konyalı Kazazede Seyid Ahmet Efendi’den Hüsnühat dersi aldı. Sülüs ve nesihi Hüseyin Habil’den öğrenerek icazet aldı. Birçok öğrenci yetiştirdi. Ebubekir Raşid’in Nuruosmaniye Camiinde bir odası vardı. 1782 yılında vefat etti. İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli değildir. Aynı…

Hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim

Hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim Hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim 1687 yılında dünyaya geldi. İlk derslerini babası Yusuf Efendi’den, daha sonra saray hocası Yedi Kuleli Seyyid Abdullah Efendi’den meşk ederek, altı çeşit yazıdan icazet aldı. Sadrazam Şehit Ali Paşa tarafından, Galata’da açılan Saray-ı Hümayun’un meşk hocalığına tayin edildi. 1737’de yeni talik hocası Mustafa Efendi’den boşalan saray hat…

Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan

Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan (ö.1157 / 1744), İstanbul’a geldikten sonra Zindankapısı’nda habbâl, yani ipçi olarak geçimini temin ettiğinden Hablî yahut İpçi Hüseyin adıyla bilinir. İkinci Derviş Ali’nin talebesidir. Hattat Hüseyin Habli Bin Ramazan İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli…

Hattat Mehmed İmamzade

Hattat Mehmed İmamzade Hattat Mehmed İmamzade Babası Beşiktaş’da imam olduğu için İmamzade derlerdi. Sülüs ve nesih yazıyı Tophane’deki Aralık İmam’ından öğrendi ve Aralık ayında icazet aldı. 1751 yılında vefat etti. Hattat Mehmed İmamzade İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli değildir. Aynı zamanda nadir bulunması ve…

Hattat Şekerzade Mehmed

Hattat Şekerzade Mehmed Hattat Şekerzade Mehmed Manisalı Mehmed’in babası şeker satıcısı olduğu için “Şekercizade” diye anılırdı. Yazılarında adını “Şekerzade” diye yazardı. İbrahim Kırımi’den sülüs ve nesih yazıyı öğrendi. İcazetini İmrahor Camii imamı Yedikuleli Seyyid Abdullah’dan aldı. Padisah tarafından Şeyh Hamdullah’ın yazdığı Kur’an’ın tıpkısını yazmak üzere Medine’ye gönderildi. Dönüşünde Kur’an’ı tezhipleterek Sultan l.Mahmud’a hediye etti. Hat…

Hattat İbrahim Kürtzade

Hattat İbrahim Kürtzade Hattat İbrahim Kürtzade Kürtzade Hafız Efendi diye anılırdı. Sultan Orhan Camii’nin hatibi ve babası gibi Ulu Cami’nın imamıydı. Hafız Osman Efendi’den sülüs ve nesih yazıyı öğrendi. Yazının altı çeşidinde olduğu gibi celi ve hurda yazıda da ustaydı. 1733 yılında vefat etti. Hattat İbrahim Kürtzade Hattat İbrahim Kürtzade İletişim & WhatsApp +90 532 235…

Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah

Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah H.1081 (1670) yılında İstanbul’un Yedikule semtinde doğdu. Soyu Hz. Muhammed (S.A.V.)’e dayandığı için imzalarında seyyidliğini zikrederdi. Bir diğer adı da Emir’dir. 17 yaşında iken Hafız Osman’dan aklam-ı sitteyi meşk etmeye başladı. 40 ay gibi kısa sürede icazet aldı. İmrahor Camii imamet vazifesini ömrünün sonuna dek sürdürdü. Mushaf,…

Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer

Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer Eyüplüdür. Recep Halife’den ders aldı. Suyolcuzade Mustafa Efendi’den icazetname aldı. Yazdığı Kur’an-ı Kerimlerin sayısı 477’ye ulaştı. Üsküdar’da Valide Camii’nde bulunan Kur’an’lar Ömer Efendi’nin kaleminden çıktı. 1715 yılında vefat etti. Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer İletişim & WhatsApp +90 532 235 30…

Hattat İbrahim Vahdi

Hattat İbrahim Vahdi Hattat İbrahim Vahdi  Bulgaristan’da Hacıoğlu Pazarı denilen yerde doğdu. Vahdi talik yazıyı Siyahi Ahmet Efendi’den öğrendi ve icazetname aldı. Sülüs ve nesih yazıyı da Akbaba İmamı Mehmed Efendi’den öğrendi. Bazı eserleri Şehit Ali Paşa Kütüphanesi’nde yer almakta. Tefsir-i Beyzavi’yi açıklayarak birçok eser üretti. Hattat İbrahim Vahdi Müderris olduğu için, Halep Kadısı iken 12…

Hattat İsmail Nefeszade

Hattat ismail nefeszade Hattat ismail nefeszade İstanbulludur; Nefeszâde olarak bilinir. “Gülzâr-ı Savâb” müellifi Nefeszâde Seyyid İbrahim Efendi’nin akrabasıdır. Sülüs ve nesih yazıyı Halid Erzurûmîden meşk etmiştir. Halid Erzurûmî, Suyolcuzade’den icazet aldıktan sonra onu tekrar Elif-Be’den meşke başlatıp Şeyh Hamdullah tarzını öğreten kişidir. Şeyh Hamdullah vadisinde rakipsiz olduğu bilinmektedir. H. 1090/1679 tarihinde vefat etmiştir. (Bkz. Tuhfe-i…