Hattatlar | Bu sayfalarımızda hat sanatının doğuşundan itibaren önemli köşe taşları olan hattatların hayat hikayelerini bulabilirsiniz. Hattatlarımız Hat Yazarları, İslam dönemi, Osmanlı döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgiler.

Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer

Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer Eyüplüdür. Recep Halife’den ders aldı. Suyolcuzade Mustafa Efendi’den icazetname aldı. Yazdığı Kur’an-ı Kerimlerin sayısı 477’ye ulaştı. Üsküdar’da Valide Camii’nde bulunan Kur’an’lar Ömer Efendi’nin kaleminden çıktı. 1715 yılında vefat etti. Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer Hattat Arapzade Mehmed Bin Ömer İletişim & WhatsApp +90 532 235 30…

Hattat İbrahim Vahdi

Hattat İbrahim Vahdi Hattat İbrahim Vahdi  Bulgaristan’da Hacıoğlu Pazarı denilen yerde doğdu. Vahdi talik yazıyı Siyahi Ahmet Efendi’den öğrendi ve icazetname aldı. Sülüs ve nesih yazıyı da Akbaba İmamı Mehmed Efendi’den öğrendi. Bazı eserleri Şehit Ali Paşa Kütüphanesi’nde yer almakta. Tefsir-i Beyzavi’yi açıklayarak birçok eser üretti. Hattat İbrahim Vahdi Müderris olduğu için, Halep Kadısı iken 12…

Hattat İsmail Nefeszade

Hattat ismail nefeszade Hattat ismail nefeszade İstanbulludur; Nefeszâde olarak bilinir. “Gülzâr-ı Savâb” müellifi Nefeszâde Seyyid İbrahim Efendi’nin akrabasıdır. Sülüs ve nesih yazıyı Halid Erzurûmîden meşk etmiştir. Halid Erzurûmî, Suyolcuzade’den icazet aldıktan sonra onu tekrar Elif-Be’den meşke başlatıp Şeyh Hamdullah tarzını öğreten kişidir. Şeyh Hamdullah vadisinde rakipsiz olduğu bilinmektedir. H. 1090/1679 tarihinde vefat etmiştir. (Bkz. Tuhfe-i…

Hattat Hafız Osman

Hattat Hafız Osman Hattat Hafız Osman H.1052 (1642)’de dünyaya gelen Hafız Osman Efendi, Aklam-ı Sitte’de Şeyh Hamdullah’dan sonraki en büyük atılımı gerçekleştirmiştir. Derviş Ali (ölümü 1678). ve Suyolcuzade Mustafa Eyyubi’den yazı meşkeden Hafız Osman Efendi, Şeyh Hamdullah’ın üslubunu derinlemesine öğrenebilmek için Nefeszade İsmail Efendi’den (ölümü 1678) de dersler aldı. Hocalarının vefatından sonra kendi üslubunu ortaya…

Hattat Ahmed Siyahi

Hattat Ahmed Siyahi Hattat Ahmed Siyahi Talik hattı çok güzel yazdığı için zamanının “İmad”ı sayılırdı. Yakın akrabası ve üstadı Tophaneli Mahmud Efendi’den icazet aldı. Zaman içinde birçok değerli hattat yetiştirdi ve talik dersleri verdi. Şairliğinin yanı sıra, Askeriye’de büro şefliği yaptı. 1687 yılında vefat etti. İletişim & WhatsApp +90 532 235 30 74 Bir eşyanın…

Hattat Abdürreşid

Hattat Abdürreşid Hattat Abdürreşid İsfahanlı Abdürreşid talik yazıda yeni bir yol açan Üstad İmad’in öğrencisidir. Yazısı çok beğenilen bir hattattı. Hattat Abdürreşid: Türk Hat sanatının önemli isimlerinden olan Abdürreşid, günümüze de birçok hat sanatı ve hat levhası bulunmaktadır. Hattat, Arapçada güzel yazı yazan kişilere verilen bir ünvandır. Abdürreşid bu ünvanı hak eden önemli bir hat sanatçısıdır. Hat yazıları…

Hattat Suyolcuzade Mustafa Eyyubi

Hattat Suyolcuzade Mustafa Eyyubi Hattat Suyolcuzade Mustafa Eyyubi H. 1028 (1619) tarihinde dünyaya geldi. Eyüp’te doğduğu için “Eyyûbî”, Suyolcu Ömer Ağa’nın oğlu olduğu için de “Suyolcuzâde” lakabıyla anılmaktadır. Davhatü’l-küttâb müellifi Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi’nin büyükbabasıdır. Başlangıçta Dede ismiyle bilinen bir hattattan ders almıştır. Bu zâtın vefatı ile I. Derviş Ali’den aklâm-ı sitte meşk ederek icazetname…

Hattat Derviş Ali

Hattat Derviş Ali Hattat Derviş Ali İstanbul’da doğdu. Sülüs ve nesih yazıyı Halid Erzurumi’den öğrendi. Elliden fazla Kur’an-ı Kerim, En’am, Evrad, kıt’a ve murakka yazdı. Derviş Ali’ye Şeyh Hamdullah hattının “İkinci Va’z’ı” denirdi. Yazılarını Şeyh Hamdullah’ın yazılarından ayırmak güçtü. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Hafız Osman gibi çok seçkin öğrencileri vardı. 1673 yılında vefat etti. Kabri…

Hattat Halid-i Erzurumi

Hattat Halid-i Erzurumi Hattat Halid-i Erzurumi Erzurum´da doğdu. Tuhfe-i Hattatîn´de Halid Bin İsmail olarak geçer. İstanbul´a geldi ve zamanın büyük üstadı Hasan Üsküdâri´den (v.1614) aklâm-ı sitte´yi meşk etti ve icazet aldı. Tuhfe´de; “Asrın Ferîdi ve akranının vahidi olub Derviş Ali merhum gibi kâbi âli üstada üstad olmuşdur.” yazılıdır. Bugün bilinen iki parça nesih hattı onun…

Hattat Seyyid Kasım Gubari

Hattat Seyyid Kasım Gubari Hattat Seyyid Kasım Gubari Diyarbakır’dan İstanbul’a gelmiş, Şerif Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih yazıyı meşk etmiştir. Şeyh Hamdullah Efendi’nin damadı Şükrullah Halife’den yazı öğrenen İstanbullu Şerif Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih meşk etmiştir. Seyyid Kasım Gubâri, dört âyet ve on beş kelimeden oluşan İhlâs Sûresini bir prinç tanesi üzerine yazma mahareti…