Hattat Ahmed Muhtar Hilmi bin Elhac Yusuf Ağa ,Amedi ,Diyarbakıri

Hattat Ahmed Muhtar Hilmi bin Elhac Yusuf Ağa ,Amedi ,Diyarbakıri  İslam âlimi, müftü, mutasavvıf (D. 25 Nisan 1838, Diyarbekir – Ö. 10 Mart 1902, Diyarbekir). Hem İslami ilimlerde, hem tasavvuf yolunda önemli bir zat olarak tanınan ve “Mevlâna” lakabıyla da bilinen Ahmed Muhtar Hilmi Efendi, erdemli kişiliğiyle meşhur Hacı Yusuf Ağa adlı bir zatın oğlu olarak Diyarbekir’de dünyaya geldi.

Sonraki yıllarda Ahmed Muhtar, Çermikli Mustafa Naci Efendi’den bir süre Beyzavî Tefsiri ile Mesnevi-i Şerif eğitimi aldı. Yüksek ilimlerdeki bilgilerinin zenginliği ve erdemli kişiliğiyle tanınan Arapzâde el Hacc Mehmed Hasib Efendi’den 1864-1865 yıllarında okuduğu kitapların tamamını ezberleyerek Camii-i Kebir’de düzenlenen törenle yüksek icazetini (icazet-i ali) aldı.

Ahmed Muhtar, henüz beş yaşında iken Kal’avî Hacı Hafız Mehmet Efendi adlı hocadan Kur’an-ı Kerim öğrenerek, kısa sürede hatmeyledi. Ardından, el-Hacc Mehmed Efendi hocadan sarf ve nahiv (dilbilgisi) tahsil etti. Sonra Diyarbekir Şer’iye Mahkemesi başkâtibi ve hattatlığıyla da ünlü Kara Hafız Mehmet Efendizâde Mehmed Salih Efendi’den Mantık ve Me’ani okumaya başladı. Bu hocasından çeşitli hat yazıları (hutut-u mütenevvia) için de icazet aldı. Hattat Ahmed Muhtar Hilmi bin Elhac Yusuf Ağa ,Amedi ,Diyarbakıri

Ali Emiri Efendininde hocasıdır.

KAYNAKÇA: Ali Emirî / Tezkire-i Şuarâ-i Amid (1. Cilt, Matbaa-i Amid, Dersaadet, 1328, s. 240-242). Müellif hakkında ek bilgileri veren: torunlarından Oğural Pamukçu, Ali Emirî’nin tezkiresinden sadeleştiren: Abdurrahman Üzülmez, İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2017). Hattat Ahmed Muhtar Hilmi bin Elhac Yusuf Ağa ,Amedi ,Diyarbakıri

İletişim & WhatsApp

+90 532 235 30 74

Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli değildir. Aynı zamanda nadir bulunması ve zamanın veya döneminin belirli izlerini yansıtması gerekmektedir. Belirli kriterler ve özellikler alınacak antika eşya için özel anlam taşımaktadır. Özel sanatkarlık veya işçilik gibi vasıfların görülebildiği, nadir ve paha biçilmez olması durumu da göz ardı edilmez.

Uluslararası arena da sergilenen ve büyük müzayedeler de satışa çıkan birçok antika eserini İstanbul takip ederler. Kimi zaman hobi olarak başlayan bu işin bir anda meslek haline dönüşmesi de kaçınılmaz bir tecrübedir. Üsküdar antika eşya alan yerlerden veya bu tür antika eserlerin takibini yapan koleksiyoncular bunu bir meslek haline getirmişlerdir.