Kutsal Emanetler

Kutsal Emanetler (Emanat-i Mübarek’e), Muhammed’e, dostlarına ve İslam’daki bazı peygamberlere ait olduğuna inanılıp İslam’da kutsal sayılan eşyalardır. Milletimiz, asırlardır Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) derin bir muhabbet beslemiş, ona duyulan aşk büyük bir sevgi atmosferi oluşturmuştur. Öyle ki, bu sevgi onun şahsıyla sınırlı kalmamış, onun yakınlarına, yaşadığı yerlere ve kullandığı eşyalara kadar bu sevgi geniş tutulmuştur. Ecdadımız Osmanlı, Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi ile de buradaki mukaddes emanetleri İstanbul’a getirmiş ve korumuştur.

Mukaddes emanetlerin büyük bir kısmı, hilafeti Yavuz Sultan Selim’e devreden 3. Mütevekkil ile Kahire’ye kadar gelerek Mekke ve Medine’nin anahtarını teslim eden Mekke şerifi Ebû’l-Berekat’ın oğlu emir Ebû Numey tarafından getirilmiştir. Mukaddes emanetlerin İstanbul’a getirilişi, yalnızca Yavuz Selim devriyle (1512–1520) sınırlı kalmamış, bu çok değerli koleksiyona daha sonraki asırlarda çeşitli vesile ve vasıtalarla birçok yeni eser kazandırılmıştır.

Hz. Peygamber’in eşyası, vefatından sonra dört halife ve ashab tarafından teberruken muhafaza edilmiş, sonra Emevî ve Abbasî ileri gelenleri, Hz. Peygamberden, dört halifeden ve diğer İslam büyüklerinden kalan hatıraları büyük bir özenle korumuşlardır. İşte Hz. Peygamber’in aziz hatırası olarak korunan bu eşyalara Mukaddes emanetler (Emanat-ı Mukaddese) denmiş ve bunların manevî değerinin çok büyük olduğuna inanıla gelmiştir. Yavuz Sultan Selim, 1517’de Mısır’ı fethederek halifeliğini devraldığından Mukaddes emanetler de Osmanlı Devletine intikal etmiştir.

Mukaddes emanetlerden bazıları şunlardır:

Hırka-i Saâdet.
Hırka-i Saâdet’in saklı olduğu altın sandık Muhammed Peygamber’in ayak izi.
Muhammed Peygamber’in ayak izi.
Muhammed Peygamber’in sakalı.
Muhammed Peygamber’in Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin bir parçası (Dendan-ı Saadet).
Muhammed Peygamber’in kabir toprağı.
Muhammed Peygamber’in mührü (Mühr-ü Saadet).
Muhammed Peygamber’in sandaletleri (Nal-ı Saadet).
Muhammed Peygamber’in kılıcının kabzası Muhammed Peygamber’in kılıçları.
Muhammed Peygamber’in oku ve yayı.
Muhammed Peygamber’in yalancı peygambere gönderdiği mektup (Name-i Saadet).
Muhammed Peygamber’in kızı olan Fatıma’nın seccadesi, hırkası ve gömleği.
Sancak-ı Şerif.
Sahabe-i Kiram’ın kılıçları.
Hacerü’l-Esved muhafazası.
Kâbe’nin altın su oluğu.
Kâbe’nin anahtarı ve kilitleri.
Kâbe’nin kapılarından biri.
Mescid-i Nebevi’nin maketi.
Mescid-i Aksa’nın maketi.
Davud Peygamber’in kılıcı.
İbrahim Peygamber’in tenceresi.
Musa Peygamber’in asası.
Yusuf Peygamber’in cübbesi

Sizde Antikalarınızı Değerinde, Nakit Olarak Satmak için, Aşağıdaki seçeneklerden Bizlere ulaşabilir. Antika Hakkında Bilgi Alıp, Anında Antikalarınızı Satabilirsiniz. Ücretsiz Antika Ekspertiz Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçiniz..