Osmanlı Dönemi Ressamları

Osmanlı Dönemi Ressamları 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’da eğitim alan gayrimüslim Osmanlı ressamlarının etkinlikleri Avrupai tarzda Osmanlı resim sanatı açısından önemlidir. Kurdukları atölyelerin, verdikleri derslerin, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sergilere katılmalarının yanı sıra bazıları Osmanlı saray ressamlığı yapmış, saray ve kasırların süslemelerinde çalışmıştır. Avrupa tarzında Osmanlı resim sanatının benimsenip gelişmesinde gayrimüslim Osmanlı ressamlarını katkısını göstermesi bakımından Manas ailesinin ressam üyelerinin etkinlikleri ayrı bir önem taşımaktadır. Fakat Osmanlı hizmetinde çalışmış gayrimüslim sanatçıların etkinlikleri hakkında yapılan araştırmaların sınırlı oluşu bu aile hakkında da birçok noktayı karanlıkta bırakmıştır.

 

Osmanlı Resim Sanatı ve Önemli Ressamlar

Osmanlı Ressamları

Sanayii Nefise Mektebiyle birlikte Türk resmi ivme kazanmıştır. Fakat Türk resminin evveliyatı daha da eskidir. Minyatür resim üç boyutlu resme göre daha da eskidir. Üç boyutlu resmin başlangıcı da Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanında başladığı söylenebilir. Sezer Tansuğ’a göre “Fatih; sanat, fikir ve politika yönünden açık fikirli biri olduğu için çağdaş Batı resmine ilgi göstermiştir.” Fatih saraya Gentile Bellini, Constanze da Ferrera gibi ünlü İtalyan sanatçılarını getirtmiştir.

Bilindiği Bellini Fatih’in o ünlü portesini yapmıştır. Fatih’in gül tasvirli portesini yapan Sinan Bey’in İtalyan sanatçılarından etkilendiği söylenir. Bu resmin figürü modle ederek bir kütle etkisi araştırmalardan ileri gidemediği ifade edilse de üç boyutlu resmin Osmanlı’da bu resimle başladığının belirtilmesine karşılık Lale Devri’nin ünlü nakkaşı Levnî ve Abdullah Buharî’nin yaptığı minyatürlerde ortaya çıkmıştır. Buharî’nin 1729 tarihinde cilt kapağı üzerine iki peyzajı ilk figüratif manzara resmikabul edilmektedir.

Minyatür sanatı

Fatih’ten sonra Yıldırım Beyazıt, Kanuni, Yavuz Sultan Selim gibi Osmanlı Sultanları Türk resmine değer vermişlerdir. Fakat bu resimler minyatürden öte geçememiştir. Nitekim minyatür sanatı da Selçuklulardan bir miras olarak Osmanlılarda devam etmiş ve yükselişini sürdürmüştür.

 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kurucusu kimdir?

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti (1908 – 1919) Türk ressamlarının ilk örgütüdür. İkinci Meşrutiyeti’n ilanıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte, toplumun tüm kesimlerinde hemen hemen her alanda siyasal, sanatsal ve düşünsel yönden haklar verilince; Ressam Ruhi’nin önerisiyle çoğunluğu Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu Sami Yetik, Şevket Dağ, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Agah Bey, Mehmet Ruhi Arel, Ahmet Ziya Akbulut Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Nazmi Ziya Güran, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran Mehmet Ali Laga ve Müfide Kadri gibi genç ressamlardan oluşan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1908 yılında, dönemin sanat ve sanatçı sorunlarına çözüm bulmak üzere kurulan Türk ressamlarının ilk örgütüdür. 1929 yılında Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birlği’nin kuruluşuna kadarki tek ressam birliği olarak varlığını sürdüren cemiyet; 1921’de Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926’da Türk Sanayii Nefise Birliği ve 1929’da ise Güzel Sanatlar Birliği adlarını aldı. İlk başkanlığını Sami Yetik’in yaptığı Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, kendi yayınları ve ilk sanat dergisi olan ”