Yahya bin Osman Yahya Fahreddin

Yahya bin Osman Yahya Fahreddin İstanbul’un Tophane semtinde yaşayan Yahya, buradaki Karabaş Tekkesi şeyhi Hüseyin Efendi’nin akrabası idi. Tekkenin bitişiğinde bir hücrede otururdu. Bir gün Tophane’de Kılıç Ali Paşa Câmii’nin celî yazılarını yazmış olan Demircikulu Yusuf Efendi’nin tekkenin ön tarafında bulunan mezarını temizlerken topraklar içinde bulduğu bir kamış kalemi hayra yorarak Ambarîzâde Derviş Ali (II. Derviş Ali ) den aklâm-ı sitte’yi meşk etti. İcazetname alacağı sırada hocası vefat edince onun yerine damadı Hüseyin Hablî b. Ramazan’dan (İpçi Hüseyin) derslerini tamamladı ve Yedikuleli Seyyid Abdullah, Eğrikapılı Mehmed Rasîm, Galata Hocası Mehmed Efendi, Suyolcuzâde Mehmed Necîb, Zühdî İsmail Ağa ve Vefâî Mustafa Efendi gibi bir seçkin hattatlar topluluğu huzurunda 1138/1725’te icazetnâmesini aldı. Merasim esnasında Vefâî Mustafa’nın; “Bu yazıları hocası yazmıştır” itirazda bulunması üzerine Yahya Fahraddin, bunları tekrar yazmaya başlayınca Yedikuleli, meclisi dağıtıp Vefâî’ye; “Behey çelebi! Üstad ile çırak yazısını ayıramaz mısın?” demiş, alaylı gülüşmeler olmuş. Kabri Şeyh Murad Tekkesi karşısındadır. Yahya, kuvvetli bir hattattır. Aklâm-ı sitte’de Hâfız Osman ekolünün takipçilerindendir. İmzalarını Yahya b. Osman ve Yahya Fahreddin şeklinde atardı. On beş Kur’an yazmıştır. Nuruosmaniye Camii’nin yan kapıları içinde, eşiğin üst başındaki celî sülüs âyetler de onun eseridir.H.1169 yılında vefat etti.Kabri Şeyh Murad efendi tekkesinin karşısındadır.Yahya bin Osman Yahya Fahreddin

Şevket Rado-Türk Hattatları S:156-157

İletişim & WhatsApp

+90 532 235 30 74

Bir eşyanın antika olabilmesi için illaki eski olması yeterli değildir. Aynı zamanda nadir bulunması ve zamanın veya döneminin belirli izlerini yansıtması gerekmektedir. Belirli kriterler ve özellikler alınacak antika eşya için özel anlam taşımaktadır. Özel sanatkarlık veya işçilik gibi vasıfların görülebildiği, nadir ve paha biçilmez olması durumu da göz ardı edilmez.

Uluslararası arena da sergilenen ve büyük müzayedeler de satışa çıkan birçok antika eserini İstanbul takip ederler. Kimi zaman hobi olarak başlayan bu işin bir anda meslek haline dönüşmesi de kaçınılmaz bir tecrübedir. Üsküdar antika eşya alan yerlerden veya bu tür antika eserlerin takibini yapan koleksiyoncular bunu bir meslek haline getirmişlerdir.

Antika; geçmişten günümüze ulaşmış değerli eşyalar olarak nitelenir. Ancak her eşya antika sayılmadığı gibi tarihi eser niteliği taşıyan çok eksi eşyalarda antika sayılmaz. Özellikle toprak altından çıkan eşyaların, antika olduğu düşüncesi yanlıştır. Antikaların döneminde de kıymetli ürünler olması bu zamanda da kıymetini arttırır. Döneminde değerli olmayan bir eşyanın; yüzyıl sonra değerli bir antikaya dönüşeceği kesin değildir.

Eski uygarlıkları temsil eden; onlar ile bir bağı olan veya kişilerin bilmediği ata yadigarı olarak saklanan büyük değeri olan birçok sanat eserini şans eseri bulabilirsiniz. Unutulmamalı ki; her eski eşya kıymetli ve değeri olan bir eşya olarak adlandırılamaz. Belirli bir anlam ifade eden nadir veya dünya üzerinde bir başka örneği olmayan eşyalar için Antika kelimesini kullanabiliriz. Elde bulunan eşya üzerinde tarih koktuğunu söylememiz de abartı olmaz.

Her ilde bulunan ve eski tabirle bitpazarı olarak tabir edilen yerlerde bulunan eski ve zamanın işlemeli mobilyaları. Farklı objelerin tamir ve bakımını yapan ustalar sayesinde antikacılık ilerlemiştir.

Antika olarak belirlenen eserler veya objeler kimi zaman insanların büyük merak konusu olur. Kimi zaman ise ilerideki dönemlerde değerlendirilecek bir meta haline gelmiştir.